چگونه و چطور و از كجا خواندن رياضى كنكور را شروع كنيم؟!

//چگونه و چطور و از كجا خواندن رياضى كنكور را شروع كنيم؟!

چگونه و چطور و از كجا خواندن رياضى كنكور را شروع كنيم؟!

چگونه و چطور و از كجا خواندن رياضى كنكور را شروع كنيم؟!
ابتدا از قسمت هاى آسان رياضى شروع كنيد،چون هم ذهن و پايه شما را قوى تَر كرده و هم آماده قسمت هاى متوسط و پيشرفته رياضى مى شويد.
قسمت هاى آسان رياضى شامل مباحث: احتمال،تابع ،آمار،لگاريتم و ماتريس مى باشد،كه به تفصيل روش مطالعه هر فصل از رياضى در پكيج هاى آسان و متوسط و پيشرفته رو خواهم گفت.

 

از احتمال هر ساله بين ٢ تا ٤ تست در كنكور تجربى مطرح مى شود،مثلا سال ٩٢ چهار تست،سال٩٥سه تست و سال٩٦دو تست از احتمال در كنكور مطرح شد.

احتمال را به ٧ قسمت تقسيم بندى كرده ام:
١)پرتاب تاس : كه خود سه حالت دارد
الف)زمانى كه در پرتاب ٢ تاس” مجموع “إعداد رو شده را بخواهد.
ب)زمانى كه كلمه مجموع را نياورده باشد و از روش “تك تك” استفاده مى كنيم
ج) حالت خاص،مانند تست كنكور ٩٥ خارج كشور كه بايد حالات اتفاق افتاده را بشماريم و قانون خاصى ندارد
توجه:أكثر تست هاى مطرح شده در كنكور تجربى مربوط به حالت الف و ب مى باشد.

٢)پرتاب سكه و تعداد فرزندان خانواده كه در هر دو همه چيز از جمله پيشامد و احتمال براى هر دو آنها يكسان است

٣)تركيب در احتمال كه بسيار مهم مى باشد و معمولا هر ساله يك تست از آن در كنكور مطرح مى شود كه مَن آنرا به چهار قسمت تقسيم بندى كرده ام…

٤)احتمال p(AUB)
٥)احتمال شرطى
٦)توزيع احتمال (جدول)

٧)شكست و پيروزى كه بسيار مهم است و هر ساله يك تست احتمال از آن مطرح مى شود و اينجانب آنرا به ٤ قيمت تقسيم بندى كرده ام و همه حالات مختلف را شامل مى شود و روشى بدون فرمول هم براى آن ابداع كرده ام كه ويديوى رايگان آنرا مى توانيد در وِب سايت ما مشاهده كنيد.

 

درباره نویسنده:

دیدگاه خود را بنویسید